Klubben

Oppdatering om korona-situasjonen pr. 27.3.

Av: Marianne Haugland  |  Publisert: 16. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi håper på baneåpning 14. april. Etter retningslinjer fra myndighetene og anbefalinger fra idretten, er all organisert aktivitet innstilt inntil videre. Dette inkluderer organisert trening, turneringer og simulatorspill.

Etter anbefaling fra Norges Golfforbund (NGF), er Soon Golfbane med tilhørende treningsfasiliteter nå stengt.
Situasjonen vi er oppe i nå, er ekstraordinær. Alle deler av samfunnet vårt er påvirket og uvissheten er krevende for mange.
Vi følger anbefalingene fra NGF og NIF og forholder oss lojale mot disse.

Innspill om golfens gode fordeler
I beredskapsgruppen til NGF har Golfens Administrasjonsforening (GAF) i løpet av forrige uke og denne uken hatt innspill til NIFs beredskapsgruppe. De har fremmet golfens unike situasjon og lagt frem retningslinjer som vi anser kan være tilstrekkelig for å kunne åpne banene.
 
GAF ble lovet svar i går 26/3, og håpet selvfølgelig at NIF skulle legge seg på samme linje som NGF og at vi skulle få en frist når banene kan åpnes. Det har hele tiden vært NGF og beredskapsgruppens intensjon å kunne åpne banene fortest mulig. Golfen er unik på flere måter. Vi går ute i natur og med stort avstand. Og golfens utøvere representerer også i stor grad mennesker i risikogrupper. Hvis klubber åpner sine baner på tvers av NIFs anbefalinger, setter man golfen i en svakere stilling. Spesielt dersom det blir oppdaget smitte.
 
Danmark har gjort stort sett samme tiltak som Norge, mens Sverige kjører en mer åpen strategi mot korona. Annerledes en de fleste andre land i Europa. Danmark, som har stengt slik som i Norge, har kommet med retningslinjer for åpning, og sikter på at kunne åpne opp til den 30. mars.
I Danmark har de fleste banene åpnet gjennom hele vinteren, til forskjell fra Norge. I Danmark er det ca. 25 prosent av banene som har gått på tvers av Dansk Golfunions anbefalinger.
 
Beredskapsgruppe nasjonalt
Norges Golfforbund har opprettet en beredsskapsstab bestående av representanter fra GAF og Norwegian Greenkeepers Association (NGA). Disse har daglige møter der det jobbes med påvirkningsarbeid inn mot NIF og Folkehelseinstituttet for bransjen samlet. Deres førsteprioritet er å få åpnet anleggene våre, med restriksjoner etter nøye risikovurderinger. Vi mener at situasjonen krever samhold og solidaritet rundt retningslinjer for hvordan vi kan tilby ikke-organisert aktivitet som ikke vil medføre økt risiko for smitte, ved bruk av anleggene våre.

Beredskapsgruppe for klubber 
26. mars videreførte NGF anbefalingene fra NIF: at all organisert, idrettslig aktivitet skulle stanse frem til 14. april. NGF presiserte at alle treningsfelt og baner fortsatt skal holde stengt.
 
Helgen 14.-15.mars sendte NGF også ut forespørsler til klubber og intresseorganisasjoner, slik at det kunne etableres en egen beredskapsstab for golfen rundt i landet. Denne gruppen har representanter fra 2 simulatorsenter, klubber på østlandet, Oslo, Stavanger og Bergen, driftselskap og klubb. NGA og GAF var med allerede fra mandagen, mens Foreningen Norske Golfbaner (FNG) og Professional Golfers' Association (PGA) kom inn ved et senere tidspunkt. De har nå hatt 10 møter siden 16. mars for primært å løse oppgaven med stengte baner. Men også for å diskutere rammeverk rundt andre typiske problemstillinger som golfklubbene og golfbanene nå står foran. De har også fått hjelp fra både advokater innen GAF og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) for å utarbeide dokumenter.
 
Staben har bestått av:
Tor-Anders Hansen - NGF
Rune Hauger - NGF
Matthias Gullberg - GAF / Asker GK
Per Kristoffersen - Losby GK
Jan-Inge Klubben - GAF / Fana GK
Line Berg - GAF / Skjeberg GK
Agne Strøm - NGA / Gml. Fredrikstad GK
Glenn Hanasand - NGA / Sola GK
Trond Baardseng - PGA
Jens Gilboe - FNG / Drøbak GK
 
NGF: Norges Golfforbund (Soon Golfklubb er medlem her)
GAF: Golf Administrasjonsforening (Soon Golfbane er medlem her)
NGF: Norsk Greenkeeperforening (Soon Golfbane er medlem her)
FNG: Foreningen for Norske Golfbaner (Soon Golfbane er medlem her)
PGA: Professional Golfers´ Assosiation (pro-ene er medlem her)

På NGF sin hjemmeside og gjennom NGF-nytt finner dere mer informasjon:
 
Se https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/
 
Vi opplever at Golfforbundet er offensive og at det jobbes veldig bra på vegne av alle landets golfklubber.
Vi håper også at dere som medlemmer er tålmodige og har forståelse for at avgjørelsen for å åpne vårt anlegg, ikke tas av oss som klubb eller baneselskap, men blir tatt i samhold med resten av golf Norge.
 
Akkurat nå er det 14. april som er neste dato der det eventuelt kan gis nye føringer for den nærmeste tiden. Vi vil gjøre vårt for å informere dere så godt vi kan i tiden fremover. Golfforbundet sender også ut nyheter nesten daglig i NGF Nytt, nyhetsmailen kan du få direkte til din mail ved å abonnere på dennne, klikk her.
 
Vi håper vi snart kan ønske alle medlemmer velkommen til nok en sesong, - en sesong som vil kreve litt mer av hver og en av oss.
 
På vegne av styret i Soon Golfklubb og Soon Golfbane
Roy Sørensen og Julie Wahlqvist


16. mars:

Slik det ser ut nå så vil banen og driving range åpnes tidligst 27. mars. Dette i solidaritet med alle omkring oss og at vi ønsker at Soon Golf skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.
 
Ta vare på hverandre, og klargjør gjerne golfbagen! Akkurat nå ser banen vår fantastisk ut, men det er fortsatt litt tele i bakken og ikke helt klart ennå. Vi jobber med klargjøring av bane og range denne uken, og det er meldt fint og varmt.