Medlemmer

Informasjon om medlemskap 2024

Bruk innmeldingsskjema om du ønsker medlemskap i Soon Golfklubb med/uten fritt spill. Alle Sesongkortmedlemskap gir Fritt Spill på hele anlegget vårt. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet, og må være betalt før man kan begynne å spille. Alle medlemskategorier er løpende avtaler, som gjelder til og med desember det året oppsigelse blir sendt til oss pr. utmeldingsskjema. 

Viktig:
Eventuell utmelding og/eller endring av medlemskategori må skje på utmeldingsskjema innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende Medlemskontingent og Spilleavgift som Årsmøtet og Baneselskapet har fastsatt . For utmelding, bruk vårt utmeldingsskjema til høyre under Meny ⇒

Indeksregulering av Spilleavgifter vil skje årlig. 

Vi ønsker at så mange som mulig tegner Avtalegiro med banken sin etter at første faktura er betalt. Vi sender også Fakturaer på E-faktura/Vipps, evt.mail så viktig at E-post adressen er korrekt. Alle medlemmer er selv ansvarlig for å til enhver tid oppdatere Golfbox med riktig kontaktinfo og E-post adresse.
For alle Sesongkortmedlemskap kommer i tillegg Klubbkontingent, som for 2024 er vedtatt til: på 900,- for senior og 450,- for junior.

Soon Golfbane AS innkrever alle Spilleavgifter og Medlemskontingenter på vegne av Soon Golfklubb. 


Det vil for alle utstedte fakturaer påløpe et fakturagebyr på kr 35,00 for alle fakturaer. Dette er for å dekke Klubben og Baneselskapets reelle kostnader fra bl.a. bank, fakturautsteder og administrasjon. 

Mvh Soon Golfklubb og Soon Golfbane