Medlemmer

Informasjon om medlemskap

Bruk innmeldingsskjema om du ønsker medlemskap i Soon Golfklubb med/uten fritt spill. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet. Alle medlemskategorier er løpende avtaler (et medlemsår med månedlig ratefaktura er fra januar-desember), som gjelder til og med desember det året oppsigelse blir sendt til oss pr. utmeldingsskjema/mail. 

Viktig:
Eventuell utmelding må skje på utmeldingsskjema/mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende Medlemskontingent som Årsmøtet og Baneselskapet har fastsatt . For utmelding, bruk vårt utmeldingsskjema til høyre under Meny ⇒

Eventuell prisjustering vil bli informert om på våre hjemmesider senest 1.desember året i forveien av prisjusteringen.

E-post adresse er også fakturaadresse. Men vi ønsker at så mange som mulig tegner Avtalegiro med banken sin etter at første faktura er betalt. Eventuelt sendes fakturaer på E-faktura/Vipps. Alle medlemmer er selv ansvarlig for å til enhver tid oppdatere Golfbox med riktig kontaktinfo og E-post adresse.

For alle Sesongkortmedlemskap kommer i tillegg Klubbkontingent, som for 2023 er vedtatt til: på 850,- for senior og 450,- for junior. 

Nytt i år: Soon Golfbane AS innkrever alle Spilleavgifter og Medlemskontingenter på vegne av Soon Golfklubb. Prisene som kommer opp i innmeldingsskjemaet er prisene for 2022. 

Alle innmeldinger med fritt spill etter 25.august gjelder for hele 2023, dvs. at man får gratis spill ut 2022. Faktura kommer da først i 2023 etter "gjeldene" priser (som mulig kan bli justert noe sammenlignet med årets priser 2022). 

"Bare" Klubbmedlemskap til 850,- eller 450,- gjelder IKKE fritt spill ut året.


Mvh  Julie Wahlqvist 

Medlemsansvarlig for
Soon Golfklubb