Klubben

"Operasjon Fairway" - velkommen til turnering og fest

Av: Marianne Haugland  |  Publisert: 8. mai 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Soon Golfklubb inviterer: Lørdag 25. mai er du hjertelig invitert til turnering - etterfulgt av fest i klubbhuset.

Fjorårets ekstreme sommer har gjort at fairwayene våre trenger et løft. Vi skal skjære, og vi skal så mer gress på fairwayene. En slik operasjon er ganske kostbar.

Vinteren 2017/2018 var tøff og ødela greenene. Soon Golfbane gjorde en fantastisk jobb med å så greenene på nytt våren 2018. Dette førte til en stor, ekstraordinær kostnad for baneselskapet. Deretter fikk vi en ekstremt tørr sommer. Vanning av greener og tee-steder ble prioritert. Det var rett og slett ikke mulig å ta ut nok vann fra dammen til å prioritere vanning av fairwayer. Dette førte til at mye gress døde.

“Operasjon Fairway” skal gjennomføres nå på våren. Soon Golfklubb har bevilget 40 000 kroner og baneselskapet graver også dypt i lommeboken, skaffer til veie utstyr, og står for gjennomføringen av hele jobben.

Siste rest av finansieringen av dette prosjektet håper vi å dekke inn med hjelp fra oss medlemmer, og gjerne også gjester. Sammen håper vi nå å dra i gang denne dugnaden med turneringen “Operasjon Fairway”.

Turneringsavgiften i denne turneringen settes til kr 200, men det er lov å betale mer for dem som ønsker å bidra litt ekstra. Turneringen blir scramble med shotgunstart kl. 12. På kvelden arrangerer vi fest med med servering av mat i klubbhuset. Nærmere informasjon om dette kommer i golfbox. Dere tar med egen drikke.

Du kan delta på turnering og/eller fest - og det er selvsagt åpent for å ta med deg noen til festen. Bare meld deg på i golfbox. Skal du bare være med på festen, send en e-post til hchaugen@gmail.com.

Det blir også mulighet for svinganalyse på drivingrangen før turneringen. Morten Magnussen er der med sin trackman fra kl. 10.

Alle inntekter fra dette arrangementet går uavkortet til “Operasjon Fairway”.

Vi håper så mange som mulig av klubbens medlemmer, og andre golfere, har lyst til å bli med på denne litt annerledes form for dugnad.

NB: Påfølgende helg arrangeres Pink Cup hvor inntektene går til kreftsaken. Bli med på Pink Cup også, og meld deg på i golfbox.

Hilsen banekomiteen v/ Roy Sørensen, Morten Magnussen og Hans Christian Haugen