Klubben

Innkalling til årsmøte i Soon Golfklubb

Av: Hans Christian Haugen  |  Publisert: 24. januar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret innkaller herved til årsmøte i Soon Golfklubb.

Årsmøtet avholdes den 4. mars 2021 kl 19:00. På grunn av smittesituasjonen vil årsmøtet gjennomføres digitalt, og vil derfor gjennomføres med kun de formelle punktene. Ytterligere informasjon vil bli gitt i eget medlemsmøte når situasjonen tillater fysiske møter.

Vi kommer til å benytte Zoom som møteplattform. Det er ikke nødvendig å installere Zoom hvis du bruker pc eller mac. Hvis du vil delta fra nettbrett eller telefon må du installere Zoom. Dette er gratis programvare og kan installeres på pc, telefon eller nettbrett. Zoom kan lastes ned her. Detaljert informasjon om hvordan du logger deg på møtet kommer på hjemmeside og i en ny e-post i god tid før årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret skriftlig innen 18. februar 2021 til post@soongolf.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på www.soongolf.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år, eller som ikke har vært medlem i en måned, har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se klubbens lov § 5 til § 8.

Velkommen til Årsmøtet!