Klubben

Hei, medlemmer av Soon Golfklubb!

Av: Marianne Haugland  |  Publisert: 19. mars 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Snart åpner banen og da er det behov for litt dugnad. Gi melding om når du kan - så raskt du kan - til vår dugnadskoordinator Steinar.

Nytt av året er at det er oppnevnt en banekomite. Komitéen skal utarbeide og komme med forslag til forbedring av banen og omgivelsene. Når forslagene blir godkjent av Julie og Max kan endringer og forbedringer i iverksettes.

Mange av disse arbeidene er det aktuelt at blir utført på dugnad.
Det er derfor ønskelig at så mange som mulig deltar på dugnader, dersom alle som er misfornøyd med anlegget gjøre en innsats, får vi nok den banen alle vil ha.

Første oppgave er å rydde vekk noen trær langs hull nr.3 og litt på hull 5
Denne jobben  bør startes før banen åpnes.

Alle som kan bidra på dette kan gi meg beskjed snarest, så bestemmer vi tidspunkt. Klikk her og send epost.

Vi trenger noen motorsager, og de som trenger ved, kan med fordel ta med det vi hogger ned.
 
Med hilsen
Steinar Gustavsen 
Dugnadskoordinator