Klubben

Et slag av gangen

Av: Hans Christian Haugen  |  Publisert: 4. juni 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Her i Soon Golfklubb er alle velkommen. Les mer om arbeidet vi gjør for deg som har noen ekstra utfordringer i hverdagen.

I mars 2021 inngikk Soon Golfklubb i regi av Golf Grønn Glede (GGG) en klubbavtale med Foreningen
Et slag av gangen (ESAG). GGG gruppen i Son ledes av Per Arne Larsen og har med seg Ellen Kathrine
Larsen og Kenneth Karlsen.

I det siste året har vi også fått med Patrick Steen Bjørkli på laget. Per Arne
er Trener 1, Ellen og Patrick tar Trener 1 utdannelse dette året. Arbeidet er basert på frivillighet.

Hva er "Et slag av gangen"?
Et slag av gangen (ESAG) har som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som i
tillegg til sine vanlige aktivitet driver, eller ønsker å drive, aktivitetstilbud til målgruppen som er
mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og
løslatte og unge «i utenforskap» samt minoriteter.

Et slag av gangen ble startet våren 2021 og pr i dag er over 40 golfklubber i Norge tilknyttet dette prosjektet: Et slag av gangen.

Lokale spillere 
Med Per Arne i spissen for dette viktige og meningsfulle arbeidet kommer det brukere/pasienter fra
en institusjon til Soon Golfklubb en dag i uken, fra Catosenteret en ettermiddag annenhver uke. I
tillegg hadde vi spillere fra Gatelaget til Moss fotballklubb på trening fra juni og ut sesongen i fjor. Vi
jobber med å få i gang et samarbeid her fra juni i år.

"Vi gir gruppene en enkel og morsom innføring i golf. Noen har spilt før og får en oppfriskning og muligens ny lyst og giv til å starte opp igjen. En annen viktig faktor er også å bidra til at noen som reiser hjem etter opphold på institusjon, har fått hjelp til å  kobles til sin hjemmeklubb og bli endel av golfen og et sosialt fellesskap der der de bor" 


Golfen er en trygg, sosial arena
ESAG vil sammen med GGG bidra til økt livskvalitet gjennom fysisk aktivitet, mangfold og integrering
samt skape arena for sosial utvikling hvor mulighet for arbeidstrening også er til stede. Golfklubben
er en trygg og sosial møteplass for etablering av gode rutiner. Fysisk aktivitet og den sosiale
møteplassen før og etter golf er verktøyet som benyttes.

GGG gruppen i Soon Golfklubb er veldig stolte av å være en del av dette arbeidet og vi møter
mennesker som har og har hatt flere utfordringer i livet enn de fleste. Som en bruker på institusjonen
sa til Per Arne etter trening: « Det å få være her på golfbanen er bedre enn all verdens
antidepressiva».Hilsen Ellen og Per Arne