Bane

Ny banekomité, dugnadsgruppe m.m. 2019

Av: Julie Wahlqvist  |  Publisert: 24. januar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi er godt igang med planlegging av 2019-sesongen. Dette skal bli en jubileumssesong!

hull 2 green
Hei og velkommen til en ny golfsesong på Soon Golfbane, en sesong vi allerede er godt igang med å planlegge og som vi har ambisjoner om at skal bli den beste i vår 10-årige historie. Det har fra flere medlemmet kommet en rekke gode innspill og initiativ som vi er svært takknemlige for. Som et resultat av dette har vi allerede etablert to ressursgrupper; en dugnadsgruppe og en banekomitè. Tanken er at banekomitèen i større grad skal fange opp medlemmenes ønsker for banen, og ha nødvendige fullmakter til å ta avgjørelser om hvordan banen skal fremstå. Videre er tanken at dugnadsgruppen bl.a.skal bidra til å sette ut i livet de føringene som legges fra banekomitéen. 
 
Som en kickstart på dette samarbeidet med frivillige har baneselskapet avsatt kr. 30.000,- til denne gruppens disposisjon. Vi oppfordrer i samarbeidets ånd Soon Golfklubb til å være med å bidra med det samme. Dette vil være midler som kan brukes til utbedringer og forskjønnelse av banen.
 
Vi håper det vil være mange som har lyst til å delta på dugnader i kommende sesong. Vi trenger alle gode krefter for å bedre standarden på banen og dermed også bedre opplevelsen for alle som spiller der. Denne gruppen vil ledes av Steinar Gustavsen og Kåre Hermansen. Alle som kan tenke seg å delta i dugnadsgjengen utover sesongen kan kontakte Steinar eller Kåre, evt. meg.
 
Banekomitéen vil ledes av Hans Christian Haugen, som også har fått med seg Morten Magnussen og Roy Sørensen på laget. Her er det åpent for å komme med innspill på alt fra lengde på ruff til generelle betraktninger om tiltak som bør gjøres på banen. Begge gruppene skal jobbe tett med baneselskapet og intensjonen er at medlemmene skal ha et felles punkt for innspill til banen samtidig som medlemmene får lyst til å bidra til å løfte anlegget og dermed opplevelsen.
 
Jeg nevnt innledningsvis at dette er en jubileumssesong, og det må jo markeres og feires. Jeg vil komme med masse informasjon om dette og mange andre ting utover sesongen. For å nevne noe så jobbes det med et bedre tilbud i klubbhuset bl.a. på mat- og serveringssiden. Vi har et håp om å komme med et tilbud som flere får lyst til å benytte seg av. Det vil også bli satt igang arbeid med å skaffe flere sponsorer og vi har en ambisjon om å få på plass ni hullsponsorer, hvor midlene fra dette også vil bli øremerket til utbedring av banen og anlegget. Vi jobber med innholdet i et slikt sponsorat som vil danne grunnlag for samtaler med potensielle sponsorer. Det er viktig at sponsorene føler at de får noe igjen for sitt bidrag, f.eks. egne sponsorturneringer, kunde-eventer på klubbhuset o.l. Hvis noen har tips til oss på interesserte sponsorer tar vi gladelig imot dette.
 
Mer følger…….
 
Jeg gleder meg til å se dere alle samt mange nye blide ansikter i kommende sesong. 
 
Med optimistisk hilsen Julie