Bane

Banerapport Soon Golfbane

Av: Julie Wahlqvist  |  Publisert: 28. februar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

25. september 2018 hadde Soon Golfbane besøk av en banekonsulent fra det Svenske Golfforbundet


I forbindelse med reforhandlingen av samarbeidsavtalen vår, ble det i høst foretatt en banevurdering av Soon Golfbane fra en erfaren og uavhengig banekonsulent fra Sverige.
Et spørsmål som ofte dukker opp på golfanlegg er hvordan golfanleggets spilleoverflater er sammenlignet med andre golfanlegg. Svaret varierer ofte avhengig av hvem som gjør vurderingen og ofte er det subjektive følelser med i denne. I mer enn 25 år har det svenske golfforbundet hatt 8 banekonsulenter som blant annet har vurdert golfbaner så objektivt som mulig i forhold til andre golfbaner.
Med dette som bakgrunn ble Kim Sintorn hentet inn fra Norges Golfforbund og Pål Melbye for å gi sin objektive tilstandsrapport på nåsituasjonen til Soon Golfbane, og også ønsket vi å få eventuelle innspill til justeringer og forbedringer for oss.
25.september 2018 gjennomførte Kim Sintorn en fullstendig banebefaring hos oss sammen med Pål Melbye fra Golfforbundet og meg selv.
Se vedlagt banerapport.