Medlemmer

Utmeldingsskjema Soon Golfklubb og Soon Golfbane

Hei,

Her kan du melde fra om du ønsker å melde deg ut av Soon Golfklubb, eller endre medlemskategori.

Alle medlemskategorier er løpende avtaler, som gjelder til og med det året oppsigelse blir sendt til oss pr. utmeldingsskjema.

Oppsigelse av Medlemskap i Soon Golfklubb og Sesongkort, må skje skriftlig på utmeldingsskjema innen 31.desember,  ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende Medlemskontingent og Sesongkortavgift som Årsmøtet og Baneselskapet har fastsatt.

Mvh Soon Golfklubb og Soon Golfbane
 
  • Vi vil gjerne kontakte deg i forbindelse med utmeldingen. Godtar du dette?
  • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
    ni  to  fire  fem:
  • Sjekk at din e-postadresse er korrekt
    Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din utmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben for å få utmeldingen bekreftet.