Medlemmer

Skjema for å bytte medlemskategori i Soon Golfklubb • For valgt medlemskategori "Familiemedlem 0-19år:"
  Skriv inn navn på 2 foresatte
 • Den som ikke senest 31. desember pr utmeldingsskjema har sendt utmelding av Klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende årlige Klubbkontingent og Spilleavgift. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årlige kontingenter fastsatt på årsmøtet og årlige Spilleavgifter. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk. Kategoriendring fra Nybegynnersesongkort til Prøvesesongkort og Prøvesesongkort til Sesongkort påfølgende år skjer automatisk. Indeksregulering av Spilleavgifter vil skje årlig. (Prisen som kommer opp ved "Type medlemskap" er for alle Sesongkortkategorier, prisen for Fritt Spill. Klubbkontingent kommer i tillegg).


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  tre  åtte  syv  ni: