Medlemmer

Prisliste Medlemskap

kr 510/mnd

Dette er vårt Hovedmedlemskap med fritt spill.
Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (6120,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (5755,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Prøvesesongkort er for alle som ønsker fritt spill hos oss for første gang. Prøvesesongkort går automatisk over til Sesongkort det påfølgende året.
Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (4680,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (4255,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Nybegynnersesongkort er i første omgang ment for de som tar VTG-kurs hos oss. Men er man HELT nybegynner kan man allikevel få dette, snakk i tilfelle med Julie.
Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (3060,-). For de som tar VTG-kurs hos oss betes månedsfaktura fra kursdato. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året. (Første året betaler de som tar VTG-kurs hos oss 500,- i Klubbkontingent). Avtal avtalegiro med banken etter første betaling.
Nybegynnersesongkort går automatisk over til Prøvesesongkort det påfølgende år, og deretter til Sesongkort det tredje året.

Sesongkort Ungdom 20-27 år går automatisk over til Prøvesesongkort det året man fyller 28 år, og Sesongkort det påfølgende året.
Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (2580,-). Avtal avtalegiro med banken.
Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året. Første året betales ratefaktura fra innmeldelsesdato.

Klubbkontingent på 450,- kommer i tillegg på fakturaen.

Klubbkontingent på 450,- kommer i tillegg på fakturaen.

Nybegynnermedlemskap Junior 14-19år inkluderer både Klubbmedlemskap og fritt spill på anlegget vårt. Nybegynnermedlemskap Junior 14-19år er i første omgang ment for de som tar VTG-kurs hos oss. Men er man HELT nybegynner kan man allikevel få dette, snakk i tilfelle med Julie.
Nybegynnermedlemskap går automatisk over til Juniorsesongkort eller Ungdomssesongkort påfølgende år. Avtal avtalegiro med banken. Fra år 2 kommer Klubbkontingent i tillegg på fakturaen.