Medlemmer

Prisliste Medlemskap 2024

kr 7 000/år

Klubbkontingent på 900,- kommer i tillegg, og betales i sin helhet på første faktura.
Sesongkortet kan om ønskelig deles opp i rater etter første mottatte hovedfaktura. Kan booke 10 dager i forveien, og kan ha 10 bookinger (9-hullsrunder) liggende inne i Golfbox.

kr 6 500/år

Klubbkontingent på 900,- kommer i tillegg, og betales i sin helhet på første faktura.
Sesongkortet kan om ønskelig deles opp i rater etter første mottatte hovedfaktura. Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger (9-hullsrunder) liggende inne i Golfbox.

kr 5 650/år

Klubbkontingent på 900,- kommer i tillegg, og betales i sin helhet på første faktura. Sesongkortet kan om ønskelig deles opp i rater etter første mottatte hovedfaktura.
Prøvesesongkort er for alle som ønsker fritt spill hos oss for første gang. Prøvesesongkort går automatisk over til Sesongkort det påfølgende året. Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger (9-hullsrunder) liggende inne i Golfbox.

Klubbkontingent på 900,- kommer i tillegg, og betales i sin helhet på første faktura. Sesongkortet kan om ønskelig deles opp i rater etter første mottatte hovedfaktura.
Ung Voksen Sesongkort 26-29 år går automatisk over til Sesongkort det året man fyller 30 år. Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger (9-hullsrunder) liggende inne i Golfbox.

Klubbkontingent på 900,- kommer i tillegg, og betales i sin helhet på første faktura. Sesongkortet kan om ønskelig deles opp i rater etter første mottatte hovedfaktura.
Ungdomsesongkort 20-25 år går automatisk over til Ung Voksen Sesongkort det året man fyller 26 år, og Sesongkort det året man fyller 30 år. Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger (9-hullsrunder) liggende inne i Golfbox.

Klubbkontingent på 900,- kommer i tillegg. Juniorsesongkort 14-19år går automatisk over til Ungdomsesongkort 20-25år det året man fyller 20år. Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger (9-hullsrunder) liggende inne i Golfbox.

Klubbkontingent på 450,- kommer i tillegg på fakturaen. Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger (9-hullsrunder) liggende inne i Golfbox.

Må betale Klubbkontingent på 450,-
Betinger at "junior" har to fullt betalende foresatte i samme husstand. De familiene som faller inn under denne kategorien, må selv melde fra på innmeldingsskjema eller endringsskjema. Fullt betalende er kategoriene Hovedmedlem, Sesongkort Pluss eller Sesongkort. Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger (9-hullsrunder) liggende inne i Golfbox. Familiemedlem 0-19år går automatisk over til Ungdom Sesongkort 20-25år det året man fyller 20år.

2 stk personlige greenfee-billetter (9-hulls runder) og fritt spill på lille banen og treningsområdene våre.
Klubbkontingent på 900,- kommer i tillegg.
Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger liggende inne i Golfbox (9-hullsrunder).

2 stk personlige greenfee-billetter (9-hulls runder) og fritt spill på lille banen og treningsområdene våre.
Klubbkontingent på 450,- kommer i tillegg.
Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger liggende inne i Golfbox (9-hullsrunder).

Her må du betale greenfee hver gang du spiller på Hovedbanen vår eller korthullsbanen og treningsanlegget. Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger (9-hullsrunder) liggende inne i Golfbox. Gjelder for alle født 2004 og tidligere.

Her må du betale greenfee hver gang du spiller på Hovedbanen vår eller korthullsbanen og treningsanlegget. Kan booke 7 dager i forveien, og kan ha 6 bookinger (9-hullsrunder) liggende inne i Golfbox. Gjelder for alle født f.o.m 2005 t.o.m. 2017.

Gjelder for alle født f.o.m. 2018 og frem til i dag.