Medlemmer

Prisliste Medlemskap

kr 495/mnd

Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (5944,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (5740,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (4260,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (3999,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (2280,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (1999,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (2280,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (1999,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (2280,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (1999,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Klubbkontingent på 450,- kommer i tillegg på fakturaen.

Klubbkontingent på 450,- kommer i tillegg på fakturaen.