Medlemmer

Priser Soon Golfklubb 2020

Innmeldingsskjema finner du til høyre i menyen ⇒


Sesongkort, Prøvesesongkort, Familiemedlemskap og Hovedmedlem Soon Golfbane

Dersom du ønsker Fritt Spill så kjøper du Sesongkort. Hvis du aldri har hatt fritt spill hos oss tidligere, så kan du benytte deg av Prøvesesongkort første året.
Vi tilbyr flexibel betaling på alle våre Medlemskap. Ta kontakt om du ønsker å tilpasse betalingen din.

Som hovedregel er alle Sesongkort månedsfaktura/avtalegiro-avtaler fra det året du fyller 20 år.
Avtalegiro må du selv avtale med banken din.
For alle fra 0-19 år så selges årlig sesongkort.
Alle fakturaer sendes som elektronisk faktura Efaktura/Vipps.

Familiemedlemskap tilbys alle familier som har to fulltbetalende medlemmer (Hovedmedlem eller Sesongkortmedlem) i en og samme husstand. Alle barn i familien (t.o.m. det året du fyller 19år), som bor på samme adresse, tilbys da fritt spill under kategorien Familiemedlem. De familiene som faller inn under denne kategorien, må selv melde fra til Klubben ved Julie.

Klubbkontingent Soon Golfklubb

Klubbkontingenten fastsettes av Årsmøtet i Soon Golfklubb og dekker avgifter til NGF og utgifter i forbindelse med klubbaktiviteter. Det er Soon Golfklubb som arrangerer Klubbtreninger, turneringer og andre sosiale aktiviteter på banen. Som medlem av Soon Golfklubb får du tilgang til Golfbox med tilhørende fasiliteter. Du får bladet Norsk Golf på døren ca. 6 ganger  i året. For året 2020 og 2021 er klubbkontingenten kr. 850,-(f.o.m. 20 år), kr. 450,-(junior 9-19 år) og kr. 150,- (junior 0-8 år).

Utmelding:

Oppsigelse av Medlemskap, må skje skriftlig på Utmeldingsskjemaet under menyen til høyre eller E-post innen 31.desember,  ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende Medlemskontingent og Sesongkortavgift som Årsmøtet og Baneselskapet har fastsatt. Egne vilkår for Hovedmedlem med Spillerett.
 
kr 495/mnd

Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (5944,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (5740,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (4260,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (3999,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (2280,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (1999,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (2280,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (1999,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Månedsfaktura (januar-desember) 12 avdrag (2280,-). Avtal avtalegiro med banken.
Dersom man ønsker å betale kun et avdrag hvert år (1999,-) skriv dette i kommentarfeltet i innmeldingsskjemaet. Klubbkontingent på 850,- kommer i tillegg på fakturaen en gang i året.

Klubbkontingent på 450,- kommer i tillegg på fakturaen.

Klubbkontingent på 450,- kommer i tillegg på fakturaen.