Medlemmer

Priser Soon Golfklubb og Spill på Soon Golfbane 2019

Innmeldingsskjema finner du til høyre i menyen ⇒
 
Prisliste Soon Golfbane 2019          Info           2019                Pr.mnd.
                        
Spilleavgift Hovedmedlem med Spillerettighet                                     Årlig faktura  5 200,-    
" Halvårlig faktura     450,-
" Kvartalsvis faktura     450,-
" Månedsfaktura     450,-
         
Familiemedlemskap* To Hovedmedlemmer 10 400,-    
" En Hovedmedlem og en Sesongkortmedlem 10 900,-    
" To Sesongkortmedlemmer 11 400,-    
         
Prøvesesongkort Gjelder kun de som aldri har hatt fritt spill hos oss tidligere 3 990,-    
         
Sesongkort, Årlig faktura Fra det året du fyller 22 år  5 700,-    
Sesongkort, Halvårlig faktura                                                            490,-
Sesongkort, Kvartalsvis faktura       490,-
Sesongkort, Månedsfaktura       490,-
         
Sesongkort Student / Militær    2 700,-    
Sesongkort Junior 19-21 år    2 700,-    
Sesongkort Junior 13-18 år    2 000,-    
Sesongkort Junior 0-12 år    1 600,-    
         
Sesongkort Korthullsbanen Voksne    1 300,-    
Sesongkort Korthullsbanen Barn   900,-    

* Familiemedlemskap tilbys alle familier som har to fulltbetalende medlemmer (Hovedmedlem eller Sesongkortmedlem). Alle barn i familien (t.o.m. det året du fyller 21 år), som bor på samme adresse, tilbys da fritt spill under kategorien Familiemedlemskap. De familiene som faller inn under denne kategorien, må selv melde fra til Baneselskapet ved Julie.

Sesongkort, Prøvesesongkort, Familiemedlemskap og Hovedmedlem Soon Golfbane

Dersom du ønsker Fritt Spill på Soon Golfbane så kjøper du Sesongkort eller skaffer deg en Spillerett. Dersom du aldri har hatt fritt spill hos oss tidligere, så kan du benytte deg av Prøvesesongkort første året.
Vi tilbyr å dele opp fakturaen på alle våre Medlemskap. Du kan selv velge om du ønsker årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig faktura. Ta kontakt om du ønsker å tilpasse betalingen din.

Kontaktperson Soon Golfbane: Julie Wahlqvist

Klubbkontingent Soon Golfklubb

Klubbkontingenten fastsettes av Årsmøtet i Soon Golfklubb og dekker avgifter til NGF og utgifter i forbindelse med klubbaktiviteter. Det er Soon Golfklubb som arrangerer Klubbtreninger, turneringer og andre sosiale aktiviteter på banen. Som medlem av Soon Golfklubb får du tilgang til Golfbox med tilhørende fasiliteter. Du får bladet Norsk Golf på døren ca. 6 ganger  i året. For året 2017 er klubbkontingenten kr. 800,-(senior), kr. 450,-(junior 9-21 år) og kr. 150,- (junior 0-8 år).

Kontaktperson Soon Golfklubb: Thor Einar Ombustvedt, E-post: ombustve@online.no

Utmelding:

Oppsigelse av Medlemskap i Soon Golfklubb og Sesongkort som faktureres årlig, må skje skriftlig pr. post, mail eller på Utmeldingsskjemaet under menyen til høyre innen 31.desember,  ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende Medlemskontingent og Sesongkortavgift som Årsmøtet og Baneselskapet har fastsatt. Egne vilkår for Hovedmedlem med Spillerett.

Organiseringen av golfanlegget i Son

Soon Golfbane AS eier golfanlegget i Son. Soon Golfbane AS leier arealene av 6 grunneiere og leieavtalen løper over 40 + 40 år. Alle Spilleavgifter på Soon Golfbane er med på å dekke daglig drift og  vedlikehold av Golfbanen.
Soon Golfklubb er tilknyttet Norges Golfforbund (NGF) og Norges Idrettsforbund, og er underlagt de krav og regler som til en hver tid gjelder.
Avtale godkjent av NGF regulerer forholdet mellom Soon Golfklubb og Soon Golfbane AS. Et nært og godt samarbeid mellom golfklubb og baneselskap er prioritet, og er en forutsetning for at Soon Golfbane skal være et trivelig og inkluderende golfanlegg.