Medlemmer

Innmelding Soon Golfklubb

Bruk innmeldingsskjema om du ønsker medlemskap i Soon Golfklubb med/uten fritt spill. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet. Alle medlemskategorier er løpende avtaler (et medlemsår med månedlig avtalegiro er fra januar-desember), som gjelder til og med desember det året oppsigelse blir sendt til oss pr. utmeldingsskjema/mail. 
Viktig:
Eventuell utmelding må skje på utmeldingsskjema/mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som Årsmøtet og Baneselskapet har fastsatt . For utmelding, bruk skjema til høyre under Meny ⇒
E-post adresse er også fakturaadresse. Men vi prioriterer å sende ut alle fakturaer på E-faktura/Vipps. Alle medlemmer er selv ansvarlig for å til enhver tid oppdatere Golfbox med riktig kontaktinfo og E-post adresse.
For alle sesongkortmedlemskap kommer i tillegg Klubbkontingent, som for 2021 er vedtatt til 850,- for senior og 450,- for junior. Nybegynnere har egne priser, se under "informasjon om medlemskar" under menyen til høyre ⇒
Eventuelt prisjusteringer på Medlemskap og Sesongkort vil bli informert om på våre hjemmesider senest 1.desember året før prisjusteringen trer i kraft.
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Soon Golfklubb som hjemmeklubb?
  Er dine økonomiske forpliktelser i andre eller tidligere golfklubber oppgjort?:
 • Den som ikke senest 31. desember pr utmeldingsskjema har sendt utmelding av Klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil de påfølgende år bli krevet for den gjeldende årlige Klubbkontingent og Spilleavgift. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årlige kontingenter fastsatt på årsmøtet og årlige Spilleavgifter. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk. Kategoriendring fra Nybegynnersesongkort til Prøvesesongkort og Prøvesesongkort til Sesongkort påfølgende år skjer automatisk. For de som betaler månedlig sesongkortavgift/spilleavgift så skal disse betale 12 avdrag (januar-desember) pr. år. Prisene for sesongkort er for fritt spill, Klubbkontingent kommer i tillegg på fakturaen en gang i året. Justering av prisene vil kunne skje årlig. Dette vil det bli informert om på hjemmesiden vår senest 1.desember året i forveien.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.