Medlemmer

Innmelding Soon Golfklubb 2024

 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Soon Golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • For medlemskategori "Familiemedlem 0-19år:"
  Skriv inn navn på 2 foresatte
 • Den som ikke senest 31. desember pr utmeldingsskjema har sendt utmelding av Klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende årlige Klubbkontingent og Spilleavgift. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årlige kontingenter fastsatt på årsmøtet og årlige Spilleavgifter. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk. Kategoriendring fra Nybegynnersesongkort til Prøvesesongkort og Prøvesesongkort til Sesongkort påfølgende år skjer automatisk. Indeksregulering av Spilleavgifter vil skje årlig. (Prisen som kommer opp ved "Type medlemskap" er for alle Sesongkortkategorier, prisen for Fritt Spill. Klubbkontingent kommer i tillegg).


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.