Kom i gang med golf

Golfaktiviteter for virksomheter

Samarbeidsavtaler med virksomheter
Soon Golfklubb ønsker å etablere samarbeidsavtaler med virksomheter i vårt distrikt om golfaktivitet.
Dette omfatter både private og statlige virksomheter og ideelle organisasjoner.

Gjelder ansatte/medlemmer i virksomheten
Dette innebærer i praksis at ansatte/medlemmer i virksomheten tilbys nybegynner-opplæring og
øvingsmuligheter på vårt golfanlegg i Son enten gjennom egne kurs eller på åpne kurs.
Golfaktiviteten kan både integreres mot bedriftshelsetjenesten eller virksomhetens idrettsaktiviteter.

Mer informasjon
Våre samarbeidende virksomheter gir tilbud til egne ansatte /medlemmer. Hvis du er usikker på om
din virksomhet er med? Send inn en e-post, så kontakter vi deg for mer informasjon eller om det
ennå ikke er en samarbeidsavtale i din virksomhet med Soon Golfklubb.
Send e-post for informasjon.