Kom i gang med golf

Bygg nettverk sammen med fadder

Golf er enda morsommere når du har noen å spille sammen med. Etter at kurs og opplæringsperioden er
over hender det at man etter noe tid ikke lengre finner igjen de man gikk sammen med på kurs.
Årsakene til dette kan være mange. Vi har derfor etablert en fadderordning som både skal støtte de som
har fulgt VTG kurs, men også bistå andre medlemmer som ønsker å finne noen å spille sammen med.

Fadderen vil også kunne fortelle deg om etikette, praktisk spill på banen, hvordan vi bruker scorekortet
og våre medlemskapsordninger. Faddere vil også gi deg tips om treningstilbud som kan passe for deg,
videreformidle slike kontakter og introdusere deg for ulike turnerings former, konkurranser,
nettverksbygging i klubben og våre Facebook sider.

Hvis du ønsker mer informasjon om fadderordningen eller allerede nå ønsker en egen fadder send oss en
e-post til kurs@soongolf.no og merk denne med «fadderordningen».


                                 
Fadder Telefon

e-post

David Forfot                          416 92 587      davforf@gmail.com
Steinar Gustavsen 915 14 812 sgustavs@online.no
Paul Holmen   952 19 998 paul.olav@hotmail.com
Christin Ødegård Eriksen 456 19 683    christ.eriksen@gmail.com
Håkon Eriksen         902 88 611      haakon@vesas.no
Kåre Hermansen 951 88 589   kare.hermansen@live.com
Tor Gundersen    928 53 435 tor.martin.gundersen@gmail.com
Agnar Hattestad 952 44 752   agnar.hattestad@vestby.vgs.no
Hans Christian Haugen 920 83 776   hchaugen@gmail.com
Ellen K. Larsen  957 85 721 ellenklars@gmail.com
Mette Syversen 907 77 008 mettesyv@hotmail.com
Bjarne Tellefsen 974 22 363   bjarne.t@online.no
Steinar Lunde                994 51 172 lunstein@gmail.com
Trond Arne Haakenstad 48401312 tahaakenstad@gmail.com

 
 
Vi vil gjerne ha flere faddere! Send melding.