Klubben

Litt om Soon Golfklubb

Velkomstbauta 2010
Soon Golfklubb ble stiftet 1. april 1998. Foranledningen til dette var at to ildsjeler, Roy Sørensen og Arild Gustavsen, startet forberedelsene til golfbane i Son. De kontaktet Stavnes Byggeselskap (et selskap i Fred Olsen-konsernet) som stilte til møte i Hvitsten 1. juli. Der blir ideene om golfbane lagt på bordet. Kort tid etter startet arbeidene med detaljplanlegging, konsekvensutredninger, fornminneregistreringer, grunneieravtaler  og reguleringsarbeid med Stavnes Byggeselskap som primus motor.

Etter lange og vanskelige prosesser valgte Stavnes Byggeselskap sommeren 2005 å legge planene bort. Vestby kommune hadde stilt svært strenge krav til infrastrukturbygging og markedet for finansiering var i mellomtiden blitt vesentlig vanskeligere. Medlemstallet i Soon Golfklubb falt fra 400 til 50 umiddelbart.
Fortsatt var det sterke entusiaster i lokalmiljøet.

Flere utbyggere ble kontaktet og etter hvert kom Jon Bossum og Max Wahlqvist til Soon. Etter nye runder med kommunen, videreføring av grunneieravtalene og salg av 400 spilleretter ble det gitt klarsignal for oppstart av byggeprosessen julaften 2007.

Byggearbeidene kom i gang våren 2008 og stolt kunne Christian Anker Rasch i Norges Golfforbund, Max Wahlqvist i Soon Golfbane AS, leder Thor Einar Ombustvedt i Soon Golfklubbs og ordfører John Ødbehr i Vestby kommune slå det første offisielle utslaget på åpningsdagen 8. august 2009!