Klubben

Golf - Grønn Glede

Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.
 

Gjennom Golf-Grønn Glede settes fokus på golf og helse. De fleste kan spille golf. Det er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet.

Over 40 golfklubber er en del av Golf-Grønn Glede. Klubbene velger selv sine målgrupper, og inkluderer blant annet bevegelseshemmede, utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede, kreftrammede, hjerte- og lungesyke, psykiske helseproblemer, rusproblemer, diabetes, uføretrygdede, langtidssykemeldte og utsatt ungdom.

Golfklubbene tilrettelegger golfaktivitet gjennom grunnlaggende opplæring og ukentlig aktivitet i gruppe. Deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten og får oppleve golfsporten gjennom en hel sesong med kontinuerlig oppfølging.

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med Lyberg & Partnere, Mental Helse, Diabetesforbundet og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. 

Gruppen som jobber med GGG i Son er:
Per Arne Larsen, mobil 91379966 (leder)
Ellen Kathrine Larsen, mobil 95785721
Mette Wold, mobil 97997358