Bane

Lokale regler

A. Utenfor banen og banegrenser

Utenfor banen er definert av:

 • Hvite staker og veier definerer banens grenser. Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen.

B. Straffeområder

Gule straffeområder defineres av gule merker/staker og/eller linjer.

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

 • Ved spill av hull 8 spilles det gule straffeområdet på hull 8 som et rødt straffeområde.
 • Det røde straffeområdet på hull 1, 2, 3, 4, 5, og 6 merket bare på den ene siden strekker seg uendelig.

B-3 Provisorisk ball for ball i et straffeområde

Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 5, dog bare frem til 100-metersmerket, kan spilleren spille en provisorisk ball etter regel 18.3, som er modifisert på følgende måte:

Ved spill av den provisoriske ballen kan spilleren bruke slag-og-lengde fritaksmuligheten (se regel 17.1d(1)), bakover-på-linjen fritaksmuligheten (se regel 17.1d(2)) eller sideveis fritaksmulighet (se regel 17.1d(3)). Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan han eller hun ikke bruke andre muligheter etter regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen. I å avgjøre når den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill eller hvis den må eller kan bli oppgitt gjelder regel 18.3c(2) og 18.3c(3) unntatt at:

 • Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde innen tre minutter letetid: Spilleren kan velge enten å:
 • Fortsette å spille den opprinnelige ballen som den ligger i straffeområdet, i hvilket tilfelle den provisoriske ballen ikke må bli spilt. Alle slag med den provisoriske ballen før den ble oppgitt (inkludert slag slått og alle straffeslag kun ved spill av den ballen) teller ikke, eller
 • Fortsette å spille den provisoriske ballen, i hvilket tilfelle den opprinnelige ballen ikke må blir spilt.
 • Når opprinnelig ball ikke er funnet innen tre minutter letetid eller det er kjent eller så godt som sikkert at den er i straffeområde: Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill. Straff for brudd på lokale regel: Generell straff

E. Spesielle eller påkrevde fremgangsmåter for fritak

E-5 Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

To anslåtte referansepunkter:

 1. Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:
 1. Kommet til ro på banen, eller
 2. Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.
 1. Referansepunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:

 • En linje fra hullet gjennom ballens referansepunkt (og innenfor to køllelengder utenfor denne linjen), og
 • En linje fra hullet gjennom fairwayens referansepunkt (og innenfor to køllelengder på fairwaysiden av denne linjen).

Men med følgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksområde:

 • Må være i det generelle området, og
 • Må ikke være nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:

 • Den opprinnelige ballen som var mistet eller var utenfor banen er ikke lenger i spill og må ikke bli spilt.
 • Dette er riktig selv om ballen blir funnet på banen innen letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:

 • Denne ballen er kjent eller så godt som sikkert å ha kommet til ro i et straffeområde, eller
 • Spilleren har spilt en provisorisk ball med straff for slag og lengde (se regel 18.3).

En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F. Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder merket med blå staker eller med hvit linje.
 • Steiner i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 • Områder i bunker der dreneringsrør ligger fremme i dagen.

Uflyttbare hindringer

 • Alle avstandsmerker

Alle avstandsstaker på banen behandles som uflyttbare hindringer hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Fritak er ikke tillatt å bli tatt etter regel 15.2.

Straff for brudd på lokal regel: Generell straff


I-1.2 Trening før runden
Regel 5.2b er modifisert på denne måten: En spiller kan trene på konkurransebanen før eller mellom runder. Dette gjelder for alle klubbtureringer unntatt klubbmesterskapet og klubbmesterskapet for seniorer.