Kurs

Fortsatt noen plasser til Trener 1 - først til mølla!

Av: Marianne Haugland  |  Publisert: 10. april 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Klubben trenger Trener1-ressurser. Meld deg på kurs hvis du er mellom 16 og 90 år. Klubben dekker kostnadene.Men vær rask!

Soon Golfklubb trenger flere Trener 1-ressurser. 
Fortsatt noen plasser til Trener 1 på kursstedene Drøbak, Hvam og Nøtterøy golfklubb – først til mølla!
 
Dato og kurssteder:
Drøbak Golfklubb          Østlandet                       26.-28. april og 20.-22. september
Hvam Golfklubb             Østlandet                       03.-05. mai og 13.-15. september
Nøtterøy golfklubb        Sør-Østlandet                24.-26. mai og 13.-15. september

Interessert? Kontakt styreleder Bjørn Bjarstad på e-post, eller telefon 97015000.

Trener 1 er med på økt aktivitet og ivaretakelse av klubbens medlemmer. For å nå norsk golfs mål om å få flere og bedre spillere i sunne klubber, trenger vi flere og bedre trenere på alle nivåer. I fremtidens golfklubb arbeider profesjonell og frivillig hånd i hånd.

Trener 1 skal kunne legge til rette aktivitet for barn, unge og nybegynnere i samarbeid med trenerteamet og hovedtreneren, og mål med utdanningen er å gjøre treneren i stand til å:
- Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for barn, ungdom og nybegynnere, og ivareta den enkeltes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
- Lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter.

NB! Kurshelgene vil starte fredag kl. 10:00 og avsluttes søndag 16:30.

Deltakere Trener 1:
Voksne og ungdommer minimum 16 år. Klubber med 2 eller flere
deltakere blir prioritert. Maks 25 deltakere per kurs.
Minst én av klubbens deltakere skal ha sin praksis med barn og
unge.

Program:
45 timer undervisning med kurslærer fordelt på to samlinger og 45 timer praksis i egen klubb med tett relasjon til PGA-utdannet trener.
I tillegg kommer tre e-læringsmoduler; Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag og Aldersrelatert trening, samt en avsluttende kunnskapsprøve.

Autorisasjon:
Tilfredsstille de kunnskaps- og kompetansekrav som er satt og ha
deltatt på minimum 80 % av undervisningen.