Klubben

Nytt handicapsystem

Av: Marianne Haugland  |  Publisert: 25. februar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Søndag 1. mars 2020 innføres det nye handicapsystemet i Norge – World Handicap System (WHS).

Når det nye verdensomspennende handicapsystemet trer i kraft, endres også måten ditt handicap beregnes på. Sannsynligvis betyr det også at du ditt handicap vil endre seg noe ved konverteringen i mars.

Årsmøtet 27. februar kl. 19 i klubbhuset: Det blir en kort orientering om bl.a. det nye handicapsystemet i det uformelle informasjonsmøtet rett etter årsmøtet. 

Soon Golfklubb på Facebook. Følg oss der!


Golfsporten har i mange år hatt globale golfregler, utstyrsregler og regler for amatørstatus, men hele seks ulike handicapsystemer og hvordan handicap utregnes. Disse fungerer bare der de gjelder, og kan i liten grad konverteres fra det ene systemet til det andre. 

De viktigste elementene i World Handicap System (WHS) er:
- Ditt handicap blir gjennomsnittet av det handicapet du spilte til i de åtte beste av de siste 20 rundene

- Handicapkategorier forsvinner

- Alle (uavhengig av handicap) kan spille handicaptellende selskapsrunder eller handicaptellende turneringsrunder over 9 eller 18 hull

- Runder over ti eller flere hull kan også være handicaptellende i noen situasjoner

- Høyeste handicap er 54,0

- Det er ikke lenger noen begrensning på å kunne justere handicap fra under til over 36,0

- Du registrerer enten din score hull for hull, eller en justert bruttoscore totalt for runden

Du behøver ikke registrere eller meddele før start at du skal spille en handicaptellende runde.

Hva skjer med mitt handicap i overgangen til nytt handicapsystem?

Handicaptellende runder registrert i GolfBox i perioden 1. januar 2017 til 29. februar 2020 blir brukt til å beregne nytt handicap, og resultatene fra denne perioden blir omregnet til det handicapet du spilte til i de rundene. For at en runde skal kunne bli brukt i overgangen må følgende data være tilgjengelig for runden:

  • Bruttoscore eller Stableford-poengsum, og
  • Banens par, og
  • Baneverdi, og
  • Slopeverdi

Ditt nye handicap blir da gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20 rundene i denne perioden.

NB! En runde hvor det bare er registrert en Stableford-poengsum inneholder ikke nok informasjon til at det kan bli beregnet hvilket handicap det ble spilt til i den runden.

Hva skjer om jeg har færre enn 20 runder registrert før overgangen?

Dette løser systemet automatisk ved at gjennomsnittet blir beregnet på et færre antall runder, i forhold til hvor mange runder du har registrert. Dette er det en egen beregningstabell på.

Eksempel: Hvis du har 9 runder blir gjennomsnittet beregnet ut ifra de beste 3 rundene.

Denne tabellen blir også benyttet inntil en spiller har registrert 20 eller flere runder.

Spillere med 0-19 runder registrert får én fiktiv runde lagt inn som tilsvarer et resultat likt EGA handicap + 2,0. Denne fiktive runden medfører at det ikke blir så stor forskjell mellom "gammelt" EGA handicap og nytt WHS handicap.

For spillere som ikke har noen runder registrert i det hele tatt vil nytt handicap bli det samme som gammelt EGA handicap, pga. den fiktive runden.

Jeg har bare registrert Stableford-poengsum på mine runder i GolfBox. Kan disse brukes til å beregne nytt handicap?

Hvis det i tillegg til Stableford-poengsum er registrert par, baneverdi og slopeverdi kan slike runder bli med i beregningen av nytt handicap.

Kan mitt handicap bli endret mye ved overgangen?

Det er vanskelig å forutsi om eller hvor mye ditt nye handicap blir endret i forhold til ditt "gamle" EGA handicap. Det kan bli høyere, lavere eller det samme. Dette avhenger av hvilke runder du har registrert og hvor mange runder du har registrert.  

Har du hatt som vane å registrere alle runder, både gode og dårlige, har du mest sannsynlig et EGA handicap som gjenspeiler din spillestyrke. Det bør derfor ikke bli så store endringer i ditt nye handicap.

Spillere som er på vei opp i handicap vil generelt få et noe høyere handicap.

Les mer på norskgolf.no