Klubben

Medlemsundersøkelsen 2020

Av: Julie Wahlqvist  |  Publisert: 16. juni 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Medlemsundersøkelsen er verktøyet som Soon Golfklubb og Soon Golfbane bruker for å bli bedre på banedrift, medlemsaktiviteter og kundeservice. Undersøkelsen sendes ut i disse dager til medlemmer og gjester. Du er viktig for oss! Derfor er det så viktig med nettopp dine tilbakemeldinger. Husk at dersom du ser på deg selv som en positiv ambassadør, må du svare 9 eller 10:-) Svarer du 7-8 er du passiv. Hjelp oss å bli så mange som mulig positive ambassadører:-)

Hjelp oss til å bli bedre!
Nå er tiden kommet for å gi oss tilbakemeldinger på hva klubben er god på, og hva som kan forbedres. Dine tilbakemeldinger er svært viktig for oss, så vi setter stor pris på at du tar deg tid til å besvare spørreundersøkelsen som blir sendt ut til 1/3 av våre medlemmer 18. juni. De resterende 2/3 av medlemmene vil motta undersøkelsen på senere tidspunkt. TUSEN TAKK!

Litt om undersøkelsen
Golfspilleren i Sentrum (GIS) er et nettbasert dialog- og rapporteringsverktøy, som måler tilfredshet og lojalitet blant medlemmer og gjester
«Medlemmene er klubben»
• Medlemmene er golfklubbenes viktigste verdi
• Medlemmene skaper klubbens miljø og er navet i klubben
• De beste til rekruttering og ivaretakelse av nye medlemmer
 
Ambassadør scoren
• Vurdering av viktige berøringspunkter
• Totalopplevelsen
• Lojalitet
• Verdien av medlemskapet og opplevelsen
 
Ambassadørscoren = Antall positive ambassadører - antall negative ambassadører
"Hvor sansynlig er det at du vil anbefale Soon Golfklubb til venner, familie eller kolleger?
Resultatene viser andelen lojale medlemmer (positive ambassadører = de som svarer 9 og 10)
 
POSITIVE = 9-10
PASSIVE = 7-8 
NEGATIVE = 0-6

Her er poengskalaen som gjelder for spørreundersøkelsen: