Klubben

Innkalling til årsmøte

Av: Marianne Haugland  |  Publisert: 28. januar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

I samsvar med Soon Golfklubbs lover innkalles det til årsmøte den 28. februar 2019 kl. 19. Møtet avholdes i Klubbhuset, Kjøvangveien 11, Son.


Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsmelding.

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter/gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

8. Vedta klubbens budsjett

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Foreta valg

 

Forslag som ønskes behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på nettsiden www.soongolf.no en uke før årsmøtet. Tilgang til dokumentene krever pålogging med din Golfbox-ID.

Vel møtt!

Styret i Soon Golfklubb