Klubben

Ett år til lokalvalget - hva vil Soon GK?

Av: Marianne Haugland  |  Publisert: 21. september 2018  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Lokalpolitikerne i Vestby bestemmer mye for idretten i kommunen. Derfor er det viktig at de vet at golf bidrar til bedre folkehelse for både ung og gammel.


Idrett er mer enn barn og unge i de fine idrettshallene våre. Det er ikke noe galt med hallidretter, på ingen måte, men vi vet at mange innbyggere foretrekker golf. Derfor har Soon Golfklubb 800 medlemmer og er dermed kommunens 4. største idrettslag. Medlemmene spenner i alder fra 8 til 89 år! Golf bør derfor være en viktig aktivitet i kommunens arbeid med folkehelse og idrett.

Les også: Imponert over golfens helseeffekt.

Enklere adkomst nødvendig
Idyllisk beliggende innerst i Sonskilen, langs Stavnesbekken, er det enkelt å både sykle og gå til golfbanen for innbyggere og gjester i Son. Det vil si; det er enkelt frem til krysset Kolåsveien/Kjøvangveien. Der er det trygg og god gang- og sykkelvei og belysning. Fra krysset og ned til golfbanen, og videre utover mot Kjøvangen, er det trangt, mørk og trafikkfarlig. Kommunen har hatt på planen å få på plass det som trengs for utbedringer i flere år. 
- Nå har vi ventet lenge nok på gang- og sykkelvei. Det ser ut som det trengs at politikerne løfter dette på sin dagsorden, sier Tor Gundersen, beboer i Kjøvangveien, bestefar til unge trafikanter og nestleder i golfklubben.
Utbedringene vil komme mange flere tilgode, i og med at Kjøvangveien brukes flittig til rideturer, av de som skal gå Kyststien og innbyggere i området som skal ut og bade sommer (og vinter!).

Bruk anlegget hele året
Det ligger en stor parkeringsplass rett ved golfbanen. Selv med gang- og sykkelvei helt frem, er det fremdeles mange som bruker bil. Banen får ofte gjester fra andre deler av regionen og de må kunne parkere. Vinterstid er banen stengt og de siste årene har det vært flotte skispor rundt banen. - Vi er et av de første stedene i kommunen som får skispor, fordi snøen legger seg jevnt på gresset, uten at småtrær og stubber stikker opp, fortelle Gundersen. Han ønsker at kommunen ser at de enkelt kan legge tilrette for turgåere som bruker anlegget utenom golfsesongen. - Det er bare å få måkt og strødd med bilen som likevel måker og strør for kommunen utpå veien her, sier Gundersen.

Spar 750 000 kroner/året
En sykehjemsplass i Askim ble for noen år siden beregnet til å koste kommunen 750 000 kr i året. Kommunen valgte å samarbeide med den lokale golfklubben og gikk inn med en årlig støtte på nettopp den summen. Soon Golfklubb har et svært aktivt seniormiljø som holder folk fysisk aktive samtidig som golfen skaper et sosialt nettverk. Soon GK vil at kommunen bevilger penger til folkehelse, og at de pengene kan brukes på alle aldersgrupper i kommunen. - Voksne betaler tradisjonelt for egen aktivitet, sier nestlederen i golfklubben, slik er det også i golf, men om vi skal få tatt større løft må vi be om støtte.

Utendørs treningsapparater i Son
Et slikt større løft kan være utendørs treningsapparater. Golfbanen har arealer som egner seg og apparatene vil være tilgjengelig for alle som legger turen forbi banen. Det vil være belysning og folk i området som begrenser risiko for hærverk. 
- Vårt ønske til politikere fra alle partier i Vestby er at de benytter muligheten til å se folkehelse, barn/unge, trafikksikkerhet, integrering og seniorpolitikk i sammenheng, sier Gundersen. Golf bør være en selvskreven aktivitet i dette bildet.

image.png

Foto: Eksempel fra Aktivline.no på apparater til utendørstrening

Spør oss om hva vi kan bidra med
Golfklubben har konkrete forslag til hva politikerne kan prioritere for kommende periode. Likebehandling av idrettsanlegg uavhengig av om det er kommunen, eller andre som eier, er et annen krav. - Vi har merket at noen politikere er bekymret for at kommunal støtte til privat eide idrettsanlegg ikke kommer idretten til gode, fortelle Gundersen. - Heldigvis er det et ryddig regelverk som skal sikre at kommunens penger kommer innbyggerne til gode. Dette er problemstillinger idretten har god kompetanse på. Nestlederen i golfklubben forteller om et slikt uheldig utfall, som da golfbanen måtte betale flere hundretusen for en oppmålingsjobb som kostet kommunen en brøkdel i faktisk arbeid. -Det er et eksempel på unødvendige kostnader som havner i fanget på idrettsutøverne, avslutter Gundersen.

I september ble Soon GK invitert til å gi innspill til Vestby Arbeiderpartis programkomité. Klubben er i dialog med andre partier også, og tar gjerne imot invitasjoner fra andre partier eller andre som ønsker å diskutere hvordan golf kan bidra til å gjøre livet i Vestby enda bedre for innbyggere og næringsliv.

___________________________
 
Dette er noen av tiltakene Soon GK vil at kommunen gjør for idretten.
  • gang- og sykkelvei langs Kjøvangveien
  • måke og strø parkeringsplass ved golfbanen vinterstid
  • innføre golf som valgfag i ungdomsskolen
  • aktivitetsbuss som frakter skolebarn og andre innbyggere bl.a. til golfbanen
  • likebehandling av idrettsanlegg
  • etablér utendørs treningsapparater ved golfbanen
  • legg tilrette for idrett for funksjonshemmede - golf er godt egnet, spør Catosenteret!
  • kriterier for støtte endres så de omfatter alle aldersgrupper