Bane

STATUS FRA SOON GOLFBANE OG DRØMMEN OM 18 HULL

Av: Julie Wahlqvist  |  Publisert: 12. august 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Å drive Soon Golfbane er en spennende og hyggelig jobb. For oss, så har vårt mål helt siden åpning av banen i 2009, vært å utvikle vårt anlegg til det bedre for alle våre medlemmer og gjester. Det neste målet har vært, og er å utvide vårt anlegg til en 18-hullsbane.

De første 10 årene av driften vår har vært svært vanskelige. Men heldigvis så fikk vi mer medvind for et par år siden med hjelp av Corona og nye krefter i Soon Golfklubb.

Det har de siste to årene vært en god økning av antall medlemmer og gjester på anlegget vårt. Det er vi veldig fornøyde med. Rekrutteringsarbeid og ivaretakelse av medlemmer er en kapasitet og et kontinuerlig arbeid som krever mye ressurser og er et must at fungerer, dersom vi ønsker å beholde våre medlemmer i fremtiden. Et 18-hulls anlegg vil krever mye mer innsats av Baneselskapet, men også Klubbens ansvar for egen rolle og medlemsservice vil kreve mye mer av dem.

  • I år har det blitt gjort veldig store investeringer på Drivingrangen vår, nytt helautomatisk anlegg: Ballmaskin, robot, tømmegrop, anleggshus, heiser og ballvasker. 
  • Vi har investert i en helt ny helelektrisk greenklipper, og en maskin til å skjære fairway med.
  • Max Wahlqvist har kommet inn på fulltid fra mai.
  • Og vi har fått etablert en midleritdig garsje for våre maskiner.


Forbedringer som har blitt gjort ute på anlegget vårt i år er bl.a.:
«Ryddet» opp i alle bunkere, skåret, fjernet ugress, tilført sand. Spesielt på vår lille bane var dette en veldig stor jobb, siden disse neste hadde «grodd igjen».

Reparet skilte på den lille banen.
Greenene våre har fått flere runder med forskjellig behandling, så nå begynner de å bli skikkelig fine.
Vi har vertikalskjært alle fairwayene våre og reparert sluk på hele anlegget.

Når det gjelder 18 hull ,så får vi en del henvendelser, og også fra styret i Soon Golfklubb.
Og inkludert oss selv så ønsker vi jo alle 18 hull.
18 hull betyr også at vi må ha en operativ ny maskinhall og flere nye maskiner og flere ansatte. Arbeidet med planlegging er påbegynt. Så fort vi har noe nytt å formidle vil vi flagge dette.

Vi har i dag et løpende og godt samarbeid med styret i Klubben. For oss er det svært viktig at Soon Golfklubb som nevnt tidligere, har et styre som kontinuerlig jobber med å utvikle Klubben (her har det vært store forbedringer siste to årene, så gleder oss til denne fortsettelsen).
Vi jobber nå med å få på plass en delt stilling mellom Klubb og Bane som skal gjøre Klubben mer operativ og også frigi tid for Soon Golfbane for å jobbe med 18 hull. Håper vi får til dette. Det vil bety mye.

Max og Julie