Bane

Sikkerhetsbestemmelser på Golfbaner i Norge

Av: Max Wahlqvist  |  Publisert: 14. november 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Sikkerhetsbestemmelser på golfbaner i Norge

Det gjelder alles sikkerhet!

- Det er du som er ansvarlig for hva ballen din treffer!

- Banearbeiderne er på banen for å gi deg så gode spilleforhold som mulig. Om banearbeider eller andre personer befinner seg i risikosonen skal klartegn avventes før du slår. Klartegn gis med utstrakt arm.

- Prøvesving aldri i retning banearbeider eller andre personer på banen. (De ser ikke at det er en prøvesving!)

- Spill aldri mot en green uten flagg, eller dersom det er banemannskap/maskin eller spillere på greenen.

- Skal du lete etter ballen din utenfor fairway – plasser baggen din godt synlig på fairway så de bak ser at det ikke er klart for slå.

- Tenk sikkerhet også når du benytter golfbil o.l. Sjekk klubbens retningslinjer for bruk av disse.

-Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra banen og ytterligere sanksjoner.

I henhold til idrettens regelverk, jfr. NIFs lov §§ 11-1 og 11-2, kan det ilegges følgende sanksjoner:
- Irettesettelse
- Bortvisning
- Utelukkelse
- Bøtlegging