Nybegynnere

Soon Golfklubb oversikt faddere

                                 
Fadder Telefon

e-post

David Forfot                          416 92 587      davforf@gmail.com
Steinar Gustavsen 915 14 812 sgustavs@online.no
Paul Holmen   952 19 998 paul.olav@hotmail.com
Christin Ødegård Eriksen 456 19 683    christ.eriksen@gmail.com
Håkon Eriksen         902 88 611      haakon@vesas.no
Kåre Hermansen 951 88 589   kare.hermansen@live.com
Tor Gundersen    928 53 435 tor.martin.gundersen@gmail.com
Agnar Hattestad 952 44 752   agnar.hattestad@vestby.vgs.no
Hans Christian Haugen 920 83 776   hchaugen@gmail.com
Ellen K. Larsen  957 85 721 ellenklars@gmail.com
Mette Syversen 907 77 008 mettesyv@hotmail.com
Bjarne Tellefsen 974 22 363   bjarne.t@online.no
Steinar Lunde                994 51 172 lunstein@gmail.com
Trond Arne Haakenstad 48401312 tahaakenstad@gmail.com

 
 
Vi vil gjerne ha flere faddere! Send melding og vis  si fra.