Medlemmer

Spillerett Soon Golfbane

Soon Golfbane kan utstede inntil 1200 spilleretter. Et kortfattet sammendrag av betingelser og rettighetene knyttet til spilleretter er som følger:
 • En spillerett gir rett til å spille fritt på Soon Golfbane når årlig Spilleavgift er betalt. Spillerettsinnehaver må være medlem i Soon Golfklubb
 • Spillerettsinnehavere er begunstiget ved bestilling av starttid.
 • Spilleretten er gyldig i 40+40 år – (lik tidsperioden for grunneieravtalene)
 • Firmaspilleretter kan dedikeres en person eller utløse 20 greenfee-biletter (9 hull)
 • Spilleretten er fritt omsettelig mot et gebyr på kr 500
 • Etter 5 års drift er Soon Golfbane AS forpliktet til et tilbakekjøp på inntil 5 spilleretter pr år
Fullstendige betingelser for Spilleretter framgår av dokumentet "Vilkår for Spilleretter på Soon Golfbane".
Følgende betingelser gjelder for kjøp av spillerett fra Soon Golfbane:
 • En spillerett koster kr. 11 000,-
 • En spillerett kan kjøpes kontant
Ønsker du å kjøpe en spillerett skal dokumentet "Skjema for registrering av Spillerett" fylles ut.

Det er fritt frem for alle spillerettshavere på Soon Golfbane som tidligere har kjøpt spillerett pålydende NOK 20.000 eller NOK 22.000, til å splitte denne. Opprinnelig Spillerett innleveres og det utstedes to nye likelydende spilleretter pålydende halvparten av opprinnelig beløp. De nye spillerettene har de samme muligheter og forpliktelser som de opprinnelige.

Tilbakekjøp

Spillerettsvilkårene sier dette i pkt 2.7 om tilbakekjøp/-salg av solgte spilleretter.

«Om eier av en spillerett ønsker å selge spilleretten kan vedkommende selge den tilbake til pålydende beløp til Soon Golfbane AS. Tilbakesalg til Soon Golfbane kan imidlertid ikke gjøres før 5 år etter at golfbanen offisielt er åpnet for spill. Totalt antall tilbakesalg til Soon Golfbane AS begrenses oppad til 5 spilleretter i året.» Soon Golfbane ble offisielt åpnet 4. august 2009. Soon Golfbane AS kjøper tilbake spileretter fra og med høsten 2014.

 

Rettningslinjer for tilbakekjøp:

 • Ønske om tilbakekjøp skal meldes Soon Golfbane AS skriftlig, e-post: max@soongolfbane.no eller brev: Soon Golfbane AS, Postboks 100, 0712 Oslo
 • Soon Golfbane AS liste over de spillerettsinnehavere som har meldt sitt ønske om å selge spilleretten sin tilbake til Soon Golfbane AS. Plassering i køen skal primært bestemmes av dokumentert tidspunkt for ønske om salg.
 • Tilbakesalg av spillerett vil frita spilerettsinnehaveren for krav om årlig spilleavgift og pliktig medlemsskap i Soon Golfklubb fra etterfølgende år
 • Tilbakekjøp av spillerett forutsetter at alle skyldige spilleavgifter til Soon Golfbane og tilhørende pliktig medlemsskap i Soon Golfklubb er betalt. Alternativt blir skyldige beløp trukket fra i oppgjøret