Medlemmer

Innmelding Soon Golfklubb og Fritt Spill på Soon Golfbane

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Soon Golfklubb og/eller fritt spill på Soon Golfbane. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet. Alle medlemskategorier er løpende avtaler, som gjelder til og med det året oppsigelse blir sendt til oss pr. E-post eller utmeldingsskjema.

Viktig:
Eventuell utmelding av "Soon Golfklubb" eller "Sesongkort Soon Golfbane" må skje på mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som Årsmøtet (ikke fastsatt for 2018 ennå) og Baneselskapet har fastsatt . For utmelding, bruk skjema til høyre under Meny ⇒

E-post adresse er også fakturaadresse. Alle medlemmer er selv ansvarlig for å til enhver tid oppdatere Golfbox med riktig kontaktinfo og E-post adresse. 

Dette skjemaet blir sendt både til Soon Golfklubb og Soon Golfbane.

Mvh   Thor Einar Ombustvedt (Soon Golfklubb) og
           Julie Wahlqvist (Soon Golfbane)

 
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Soon Golf som hjemmeklubb?
  Er dine økonomiske forpliktelser i andre eller tidligere golfklubber oppgjort?:
 • Den som ikke senest 31. desember pr mail har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk. Kategoriendring fra Nybegynnersesongkort og Prøvesesongkort til Sesongkort påfølgende år skjer også automatisk

  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.